The First Real Flying Reindeer!

The first real flying reindeer?

A reindeer flying over Stockholm in 1851? Seriously?

Yes, it happened.

I was rereading Augusta’s diary entry about her outing on 18 June 1851 to watch the first balloon ride in Stockholm.

On Wednesday we walked to Skeppsbron to, if possible, take a boat over to Djurgården, where an Italian intended to ascend by an air balloon, but seeing the dense crowd along the pier, we realized that it would be impossible to get to our destination that way. Erik, therefore, borrowed a boat from a captain, but it was so full of water that Nanna and I had to stand on a board with the danger of at any moment losing our balance and falling overboard.

Arriving at our destination, we chose a hill from where we could best see the balloon and happened upon the company of the Crown Princess, Princess Eugenie, and Prince August, who had come on foot from Rosendahl, and the Crown Prince on horseback and a whole host of court ladies and cavaliers, all packed with the rest of the crowd and with their eyes following the ever-rising balloon.

After we had had a cup of tea at Davidsons and avoided a shower, we went home in an omnibus. (Augusta’s Diary, Stockholm, June 1851)

So here was Augusta, seeing for the first time an air balloon. But all she wrote about were the crowds, the uncomfortable boat ride, and the royal family. And that it rained. Nothing about the balloon or how it would be to fly over Stockholm.

I decided to find out a little more about the event.

The Italian aeronaut: Guiseppe (Joseph) Tardini

Tardini came to Stockholm in the summer of 1851. On 18 June, he was to give a performance that no citizen of Stockholm had ever seen. He would fill his 12.5-meter wide balloon, named Samson, with hydrogen gas and soar into the sky. Cannons would be fired and a military band would give a concert.

The flight was a success according to the next day’s papers. It had been a magnificent show. The stately balloon had quickly soared and the sailor, dressed in a picturesque sailors outfit, had climbed up from the gondola, waving a red and white flag to the crowd below. The balloon had sailed high over the waters and then disappeared into a rain cloud. The balloon had then successfully touched down at Hornstull.

Tardini made 4 more flights in Stockholm and asked for volunteers to accompany him. During two of those, Per Ambjörn Sparre volunteered. He was an adventurer and an inventor, having given up on his medical studies. His brother, Count Erik Sparre, would marry Augusta’s best friend and relative, Hanna Schubert later that summer. Augusta mentioned in her diary that Per Ambjörn was at the wedding – I wonder if she asked him about his balloon ride?

Someone must have had a crazy idea!

On the 27 July 1851, Tardini was going to make his last flight in Stockholm. But why ride in a gondola under the balloon if you could do something more spectacular? Someone must have had a crazy idea because Tardini announced that he would be standing on a live reindeer which would be tied to the balloon!

Tardini standing on a reindeer

How would a reindeer react if it was tied to a huge balloon being filled up with gas! And with a military brass band playing a march specifically composed for the occasion! I assume any animal would freak out!

And why a reindeer? I had to look up the history of flying reindeers to see if I had missed something. The first reference to a flying reindeer was an illustrated Christmas poem in 1821.  But was that what Tardini had in mind? And who provided the reindeer?

Nevertheless, the flight actually took place and was described in the papers the following day.

Stockholms Dagblad, 26 July 1851

Everything went as planned with Tardini standing on the reindeer and taking off from Humlegården. There was only a slight breeze and the balloon sailed away towards Lidingö. Then the wind changed direction and the balloon changed its course towards Värmdö where it finally landed. The captain on a passing steamboat volunteered to take them back to Stockholm but Tardini, who had to take care of the balloon, asked if the captain could just take the reindeer. The reindeer, which was unharmed, was led onboard. The day ended with a huge display of fireworks in Humlegården (hopefully, the reindeer didn’t have to witness that as well).

So there it is; the first real flying reindeer.

Vinterstorm, lungsot och död – ett dramatiskt brev från Augusta

Augusta är 25 år och sjuk i tuberkulos. Hon har tre år kvar att leva. Men hon är ändå lycklig, hon ska få gifta sig med sin älskade Adolf och hon kommer att föda en liten dotter innan livet är slut. Döden var ett inte ovanligt inslag i vardagen i mitten av 1800-tal.
Adolf Menzel, Living Room With The Artist’s Sister 1847

Hu hvad det i går afton var för ett förtviflat väder. Nordanvinden rasade som en ursinnig, och for med jämrande läten omkring våra knutar. Den samlade de torra löfven, som finnas i rik mängd, in på sjukhusgården, och förde dem med hvirflande fart upp mot de svarta regndigra skyar som jagade hvarandra öfver våra hufven, och lade sig sedan en stund till ro för att liksom samla sina krafter till att åter påbörja samma arbete med ökat raseri. Då, man en sådan der mörk och stormig höstqväll är i sin egen varma kammare framför en skön brasa, omgifven af en atmosphere af vänlighet och trefnad sätter man dubbelt mera värde på lifvets goda, än man gör då naturen är leende och lugn. Visst sänder man kanske en och annan medlidsam suck till dem, som under en sådan afton äro tvungna att vada sig fram genom smuts, mörker och regn, men för att icke störa sitt eget välbefinnande, aktar man sig nog att med sina tankar stanna länge derute i kölden hos de stackars resenärerna.

Det här brevet från december 1852 är ett av mina favoritbrev. Hon beskriver stormen utanför sitt fönster på Hantverkargatan mycket målande, både ute och inne. Sedan går hon in på sin egen sjukdom och professor Malmstens besök samtidigt som en tragisk olycka inträffade på gatan utanför.
Professor Carl Henrik Malmsten, Maria Röhl 1843

Min Professor kom, oaktadt det gemena vädret hit – men han kom directe från en dödsbädd, der en ung maka sagt farväl åt en förtviflad make, som troligen gifter om sig om ett halft år igen, det brukar åtminstone sluta på det sättet med enklingsorgen. Emellertid var det för ögonblicket bedröfligt som man kan förstå och jag såg att min Professor hade egnat den unga döda några medlidsamma tårar.

Döden, så der sedd på litet närmre håll är allt hemsk ändå och Professorns underrättelse qvarlemnade hos oss alla en sorglig och obehaglig känsla.
Trefnaden och fröjden ville ej gerna komma tillbaka och det hade ej heller tjenat till mycket, ty straxt derpå hörde vi ett genomträngande skri – och då man feck reda på saken, så var det en karl som blifvit öfverkörd och nästan helt och hållet masakrerad. Jag grät så grundligen öfver den stackars marterade unga Frun och den arma sönderkrossade menniskan och jag jag hoppas slippa några tårar på ett helt år.
Vintern 1852-1853 bodde Augusta inackorderad hos familjen Hjort på Hantverkargatan i Stockholm. Huset låg mitt emot det då nybyggda Garnisonssjukhuset (idag Landstingshuset). Hon bodde i Stockholm för att få behandling för sin tuberkulos av professor Per Henrik Malmsten. Det var en privat uppgörelse som betalades av Augustas svåger. Sara har skrivit tidigare om vårt sökande i läkarjournaler utan att hitta henne. Men vi vet att han faktiskt hade henne som patient genom den brevväxling som finns mellan Augusta och hennes blivande make Adolf, som vid denna tid bodde och verkade i Uppsala.
Adolf Menzel, The Artist’s Sister Emilie, 1851
Huvudbild: Tall windows, Vilhelm Hammershöi

Dashing through the snow…

You can get to Stockholm’s international airport either by train or by car. Either way, you will pass Rosersberg, a small community northwest of Stockholm. If you are having a rental car, this is where you start looking for a gas station to fill up the car. If you are going by train, you just enjoy the beauty of the landscape. In the winter, there will be stretches of snowy fields, small farms in the distance, and dense evergreen forests. You could paint it for next year’s Christmas card.

When the train stops at Rosersberg, some people will get off and maybe some will take the connecting bus 577. That is how you get to Skånela Church and Skånelaholm Castle. I have never taken the bus and never visited the places. But now it is on my list for next summer’s excursions!

The reason?

I just can’t let go of an image of a teenage girl learning to shoot a pistol there and learning to drive a sleigh from Skånela Church to her home in central Stockholm. I can imagine her proudly driving the whole length of Drottninggatan, or Queen Street, in Stockholm. It must have been like a rite of passage – like getting your driver’s license and showing off by driving all the way up to your front door – and hoping your neighbors and friends are watching!

”My dear Augusta!

Thank you, my dear friend, for your long-awaited letter; you will not be angry with me for letting you wait a few mail days for an answer. I have been thinking of writing to you each mail day, but as you see, this has not happened. This Christmas has been the nicest one I can remember. First, we spent the Christmas holiday, or rather, the Christmas days as usual with our family. Then we traveled out to the countryside, to Pastor Schröderheim, where we spent 14 days – the most pleasant days you could ever imagine. We went to several balls at the neighbors, we went sledding, and in the evening, when we were at home, we sat in Uncle’s room and read aloud. I learned to shoot with a pistol and to drive a horse. On the way home I drove 10 miles* and then the whole length of Drottninggatan [Queen Street] all the way to our door. (Lotten’s letter to Augusta, Stockholm, February 9, 1847).”

Augusta’s friend, Lotten Westman, was a wealthy city-girl. She was born and raised in Stockholm. Lotten and her sister Clara lived with a foster mother after becoming orphans. But the sisters had many aunts and uncles in Stockholm and distant relatives in the countryside. Those were the families they visited during the holidays.

Pastor Göran Ulric Schröderheim was one of them. He had married his cousin, Anna Charlotta Westman, and both of them were also Lotten’s father’s cousins. Schröderheim had been a pastor at the Royal Court but was at this time pastor at Skånela Church north of Stockholm. He and his wife had two sons, Göran and Johan.

”The pastor’s wife is a very decent, but ordinary woman. The sons, the lieutenant and the student, are also decent, especially the latter who was my real favorite. He is the most cheerful and kindest man you can imagine. Because we had had such a happy and fun time there, the first days after my return were so quiet, and I especially missed my favorite.”

Lotten liked Johan who was a student in Uppsala. He would later marry his neighbor at Skånelaholm Castle, Hedvig Lovisa Juliana Jennings.  The same neighbors whose balls Lotten had attended.

Today, Skånela parsonage is listed as a B&B for conferences and Skånelaholm Castle is open to the public.

Painting of Skånelaholm Castle (1881)

Let’s plan on an Augusta excursion to Skånela; imagining Lotten in a silk ballgown dancing in one of the castle’s halls, or dressed in a warm wool dress with layers of petticoats and shawls, practicing target shooting in the castle garden, or sledding down some slope – shawls flying!


*10 English miles = 6 fjärdings väg

Sleigh Ride, Einar Torsslow.
Sleigh Ride, Einar Torsslow.